Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 25.1.2022


Rekisterinpitäjä:
Wasasafe Oy
Varastokatu 9
65100 Vaasa
myynti( at)wasasafe.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Ilman henkilötietojen antamista emme voi käsitellä tilausta
Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
- yrityksemme ja sen työntekijät
- maksunvälittäjä
- kuljetusyritys
- tilitoimisto
- tilintarkastaja
- IT-yritys, verkkokaupan ylläpidossa
- Sähköpostimarkkinoinnista vastaava yritys, mikäli olet hyväksynyt sähköpostimarkkinoinnin

Säilytämme henkilötietojasi:
- verkkokaupassa viiden vuoden ajan 
- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.


ASIAKASREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 25.1.2007
 

Rekisterinpitäjä

Wasasafe

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Janne Mäkelä
etunimi.sukunimi(at)wasasafe
 

Rekisterin nimi

Wasasafe -verkkokaupan asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen, tilausten käsittelyyn ja arkistointiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen, arviointiin sekä markkinointiin asiakkaan niin hyväksyessään.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä on käytetty Wasasafe:n omia asiakastietoja. Uutiskirjettä tilatessaan / tilaus tehdessään asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään tai ilmoittaa ne sähköpostitse tai soittamalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Wasasafe saattaa käyttää uutiskirjeissään MailChimp –palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä (privacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimp siis on sitoutunut toimintatapaan, joka vastaa EU:n Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonne pääsee tunnistautumalla

Tietojen tarkistus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa.

Tietojen poistaminen

Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Wasasafe: toimesta ilman pyyntöä. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa ja / tai muokata omia tietojaan kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla.